İSTANBUL
9 Ağustos 2018

“ENVANTER”

“ENVANTER”

Erdal İnci, Çağrı Taşkın ve Serkan Kaptan’ın oluşturduğu sanatçı inisiyatifi Oddviz iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü üç boyutlu görüntüleme çalışmalarına “Envanter” serisi ile devam ediyor. Seri, sanatçıların İstanbul, Berlin, Venedik ve New York’ta fotogrametri tekniği ile görüntülediği sokak mobilyaları, heykeller ve bina cepheleriyle kurguladıkları kompozisyonları içeriyor. Bilgisayar ortamında üretilen sanal yerleştirmeler, sergide diasec baskı, video ve sanal gerçeklikle karşımıza çıkıyor.

Sanatçılar, şehirlerin karakteristik özelliklerinden yola çıkarak yaptıkları yerleştirmelerde, Kadıköy, Kreuzberg, Manhattan ve Venedik’i mercek altına alıyor. Manhattan’da, gökdelenlerin gridal yapıdaki sokaklar arasında oluşturduğu topografyayı temel alarak yangın hidrantlarını, posta kutularını ve çeşitli kamusal objeleri kaideler üzerine yerleştiren sanatçılar, görülmemiş bir kent manzarası yaratıyor.

Kolektif, Berlin’in sanatçılara, öğrencilere ve kalabalık bir göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan kozmopolit muhiti Kreuzberg’in bina cephelerini ele alarak yaratıcı ve alternatif bir şehirli profilinin yapılar üzerinde bıraktığı izleri görünür kılıyor. Venedik’te su kuyularına ve çeşmelere odaklanan sanatçılar, şehrin kültürel tarihinde önemli yer tutan bu elementleri şehrin su ve kanallar ile ilişkisi üzerinden yorumluyor.

Kadıköy’de yaşayan ve çalışan sanatçılar, sürekli değişime uğrayan sokakların dinamik ve kaotik yapısından ilham alarak sokak babaları, Osmanlı çeşmesi ve semtin simgesi olan boğa heykeli gibi nesneleri raslantısal bir yığın hâlinde istifliyor. Şehrin gündelik temposunda gözden kaçan ve bir dokunun parçaları olan bu nesneler Oddviz’in yorumuyla hem belgeleniyor hem de yeniden kurgulanarak dönüştürülüyor.
Bir yeni medya tekniği olarak fotogrametriyi kullanan sanatçılar, çeşitli objeleri ve mekânları üç boyutlu ve fotogerçekçi belgelerken, eşyanın tabiatını ve şehrin ruhunu kompozisyon kurgu-larına işliyorlar. Oddviz “Envanter” serisi ile süratle değişen şehirler üzerinde insanın ve zamanın bıraktığı izleri görsel arşivde koruyor ve bir şehir müzesi misali şehrin ruhuna uygun düzenleme ile yeniden sunuyor.

“Envanter” 11 Eylül’den 20 Ekim 2018’e kadar 10:00-19:00 saatleri arasında Art On İstanbul’da gezilebilir.

Sanatçılar Hakkında

Çağrı Taşkın
1983’de Ankara’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 2007’de Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, bir süre mimari projelerde çalışıp ardından üç boyutlu mimari görselleştirmeler üzerine yoğunlaşan Taşkın, 2016’dan beri Oddviz bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Erdal İnci
1983’de Ankara’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından fotoğraf, video ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerde üretmeye devam etti. Hareket, zaman, mekan ve tekrar gibi kavramları temel alan çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışında birçok sergiye katıldı.

Serkan Kaptan
1983’de Ankara’da doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2011 yı-lında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Teknolojisi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Kaptan, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doktora yeterliliğini aldıktan sonra, aka-demiden uzaklaşmış ve çalışmalarına bağımsız kolektifler içerisinde devam etmektedir.

Haber görseli: Kadıköy, Diasec baskı, 150×266 cm.
Haberi Paylaş:

Beşiktaş Belediyesi


BKS logo

© 2021 Beşiktaş Belediyesi. Sitedeki tüm metin ve görseller Beşiktaş Belediyesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

F5 İletişim