BEŞİKTAŞ
10 Mayıs 2016

İÇSEL TEMAS

İçsel Temas

Galeri İlayda 18 Mayıs – 19 Haziran 2016 tarihleri arasında Didem Yağcı’nın İçsel Temas / Self Connection solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Didem Yağcı çalışmalarında, felsefi ve sanatsal anlamda edindiği farklı bakış açılarını kendi geliştirdiği özgün teknik ve malzeme kullanımı ile dönüştürüp yenilikçi ve yaratıcı formlar meydana getirirken, görsel kompozisyon ve renk dengesi arasındaki ilişkiye özel bir önem veriyor. Bu yaklaşımıyla sanatçı, resim sanatının algısının geleneksel yollarını değiştirmeyi amaçlıyor. Sanatçının çalışmaları, insanı diğer canlı ve cansız varlıklardan ayıran varoluşa ait tek ve en önemli farklılık olan “duygu deneyimi”nin altında yatan nedenlere sorgu yapar. Yapıtlarında, varlığımızın evrensel gerçekliğini vurgulamak için, metaforik özne olarak konumlandırdığı izleyiciye kavramsal bir bakış açısı sunar.

“Didem Yağcı, kompozisyonlarında renklerin yanı sıra, kumaşlar, eski kitap sayfaları ile geleneksel keçeyi birarada kullanıyor. Didem Yağcı’nın yapıtları, böylece görsel güzelliğin çok ötesine geçiyor keza içeriğindeki figüratif kompozisyonlar, insan olmaktan kaynaklı varoluşsal meseleleri de eleştirel bir gözle yeniden sorgulatıyor. Didem Yağcı’nın çalışmalarının en güçlü faktörü, işlerin içerisinde yaratmış olduğu fragmantasyondur. Didem Yağcı, çalışmalarında sanatsal ifadesini tam olarak nerede keseceğini, nerede izleyici tarafından tamamlanacak şekilde alanlar ve formlar oluşturması gerektiğini gerçekten iyi biliyor.

Sanatçının eserleri, biçimsel yapısı bozundurulmuş farklı parçaların biraraya gelerek kendi içinde bütünleşip ana yapıyı ortaya çıkaran karakterinden dolayı, herkesin olabildiğince renkli, dinamik ve dışavurumsal olmaya çalıştığı popülist görüşlü kültürümüze ciddi bir alternatif de oluşturuyor. O, yapıtlarında seyirciye nefes almak ve hikayenin içine zihinsel olarak girebilmek için alan yaratıyor. İşte bu sayede, sanatçıya ait çalışmalar, popüler olan diğer görülmüş yaklaşımların ve salt görsel güzelliğin ötesine geçiyor, zira seyircinin etkin rol alarak bilfiil katılmasını ve hikâyeyi tamamlamasını bekliyor.
Didem Yağcı’nın eserlerinin hakiki anlamı, kağıtlar, renkler ile dokumalar arasında saklanmış, gizli zihinsel boşluklar doldurulararak keşfedilebilir. Yapıtların içeriğindeki figüratif kompozisyonlar, insan olmaktan kaynaklı varoluşsal meseleleri de eleştirel bir gözle yeniden sorgulatıyor. Sanatçı, gündelik hayatımızın ezici etkisi içindeki insan (kadın) varoluşunun muhtelif yanlarını ele alabilmeyi iyi başarıyor.”

Marcus Graf

Haberi Paylaş:

Beşiktaş Belediyesi


BKS logo

© 2021 Beşiktaş Belediyesi. Sitedeki tüm metin ve görseller Beşiktaş Belediyesi'ne aittir. İzinsiz kullanılamaz.

F5 İletişim